1
Χρησιμοποιήστε το αγαπημένο σας δαχτυλίδι
2 Μετρήστε την εσωτερική διάμετρο του δακτυλίου με ένα χάρακα
3

Ταιριάξτε τη διάμετρο με το μέγεθος στον παρακάτω πίνακα

Διάμετρος (mm) Περιοχή (mm) Αριθμός Επιλογή δακτύλων
13 41 1
Μικρό γυναικείο δάχτυλο
13,3 42 2
13,6 43 3
14 44 4
14,3 45 5
14,6 46 6
14,9 47 7
15,3 48 8
15,6 49 9
16 50 10
16,2 51 11 Μεσαίο γυναικείο δάχτυλο
16,5 52 12
16,8 53 13
17,2 54 14
17,4 55 15
17,8 56 16
18,1 57 17 Μεγάλο γυναικείο δάχτυλο
18,5 58 18
18,8 59 19
19,2 60 20
19,5 61 21
19,8 62 22
20 63 23
20,4 64 24 Αντίχειρας
20,6 65 25
21 66 26
21,2 67 27
21,5 68 28
21,9 69 29
22,2 70 30
22,5 71 31
22,9 72 32
23,3 73 33